Muzičari djeluju putem družina, u ekipama koje zajedno sa glumcima i zabavljačima po ugovoru nastupaju kod bosanskih vladara i velikaša. Omiljeni su...

Autor: Elifa Krijestorac Političke igre Mlorada Dodika su manje više poznate bosanskhercegovačkoj javnosti a o njegovim nastojanjima da pocijepa...

Ljudi na različite načine dolaze do cilja i svrhe svog života. Da i jedan DJ može doći do spoznaje vjere pokazuje primjer Fahrudina Vojića, mladića...

Diwan donosi tekst prof. dr. Senadina Lavića koji govori o zloupotrebama islama od strane vjerskih poglavara, njegovom krivom tumačenju i šteti koja...

Problem je što u Sandžaku nije postojala koherentna politika, pa čak nisu postojali ni kontakti između sandžačkih lidera. Šta više, imali smo jednu...

“Bio je pokušaj likvidacije. Na mene i mog sina su ispaljena dva puščana hica. Srećom bio je promašaj. Samo su nas obasule iglice bora pod kojim...

  Diwan magazin povodom godišnjice otmice 16 Bošnjaka iz Sjeverina donosi vam dokumentarni film “Otmica” reditelja Ivana Markova koji govori...

Sve do okupacije ovih krajeva od strane srpske vojske 1912. g. ovi krajevi su pripadali Bosni i u samom Priboju i selima koja gravitiraju Bosni nema ni...

Epitafi stećaka napisani bosančicom svjedok su onodobne pismenosti. Oni uglavnom otkrivaju ime pokojnika (često je i nekoliko njih pokopano ispod stećka)....

Naši sagovornici su bili akademik Muhamed Filipović i prof.dr. Senadin Lavić, predsjednik „Preporoda“ iz Sarajeva, akademik DANU, CANU i BANU Šerbo...

%d bloggers like this: