Bio je dugogodišnji politički saradnik predsjednika Stranke demokratske akcije i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i Svjetskog društva muslimanskih pisaca sa sjedištem u Rijadu. Zastupljen je u svim antologijama i pregledima bosanskohercegovačke i bošnjačke poezije i u antologiji bošnjačke priče...

Za sjaj islamske civilizacije, nije bilo dovoljno samo okupljanje u halkama, već se princip halke i šejha preslikavao na sve sfere života. Autor: Hasan Hasić Svojim značenjem, sabur, nikada ne upućuje na pasivnost u pogledu korisnog društvenog djelovanja, u okvirima mogućnosti. Štaviše, čini te snažnijim, motiviše te, i uspravlja te, ma u kakvoj situaciji...

Diwan magazin vam donosi govor prof.dr. Senadina Lavića sa skupa u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 20. novembra 2014. u Sarajevu, održanom povodom stogodišnjice...

Bilesi, još nije vrijeme da bar vjerskom kiču pronađemo nekakav ukus, potrebnu mjeru, i razboritost. Ehlen we sehlen, hosgeldiniz, welcome, draga Esmeralda! Autor:...

Naš sagovornik je osnivač Sandžačkog intelektualnog kruga. U povodu Dana Sandžaka sa g. Crnišaninom razgovaramo o sadašnjem statusu Sandžaka,...

Diwan magazin objavljuje jedan od poslijednjih tekstova rah. akademika Alije Džogovića kojeg je pisao sa Drnt. Suadom Džogović. “Sandžak je u Sandžaku, kao što je Bosna u Bosni – sve je na svojem mjestu, gdje treba i gdje je bilo”, kažu autori u ovom tekstu. AUTORI: Akademik Alija Džogović i Drnt. Suada Džogović Čiji je Sandžak? Sudeći...

Isa bega Ishakovića neki historičari smatraju rođakom bosanske plemićke porodice Kosača a smatra se i da je on u Skoplju podigao turbe bosanskoj princezi...

U jugoslovenskoj državi 1918-1941. godine muslimansko stanovništvo je pitanja iz domena ličnog statusa, porodičnog i naslednog prava i poslova vezanih...

Diwan magazin ekskluzivno objavljuje pjesme iz neobjavljene i još nedovršene zbirke pjesama Faiza Softića. Softić kao česte motive uzima one iz svog...

Ljubomir Gigović u sklopu Vojnog djela objavio je još 2010. godine naučni rad na temu Sandžaka i njegovog značaja sa više aspekata za Srbiju, Srbe...

%d bloggers like this: