Sa akademikom Muhićem smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi „Islamski identitet Evrope“, o doprinosu Bosne evropskom identitetu, o podjelama među...

Bh književnici Softić, Kujović i Kovač predstavili su Bosnu na festivalu kultura u Luksemburgu. Bošnjačku kulturu je predstavljana i na brojnim štandovima...

Diwan magazin posredstvom književnika Faiza Softića donosi vam izbor iz poezije Gore. Dijelovi ovog izbora objavljeni su u zadnjem broju revije Bihor. Izbor...

Na inicijativu kćeri rahm. akademika Alije Džogovića, podrškom ”Europske dijaspore Bošnjaka” u Njemačkoj, te osobitom upornošću dugogodišnjeg...

%d bloggers like this: