Kulin ban u povelji obznanjuje da se svi moraju vladati i provoditi odredbe Povelje iz 1189. godine, što joj dodatno daje značaj dokumenta od najvišeg...

Zabluda je velikih pokušaja liderstva predstavljanjem sebe kao moćnika tamo gdje većina naroda nije moćna. Lider se mora prilagodti ekonomskim, moralnim...

Diwan magazin nastavlja sa praksom objavljivanja priča naših pisaca. Ovaj put sa pričom Puhalo se predstavlja mladi profesor bosanskog jezika iz Novog...

Staša Zajović govori o suočavanju Srbije sa genocidom u Srebrenici, o organizovanom institucionalnom negiranju genocida i o ispraznoj retorici pomirenja....

BNVD organizovalo kulturno ljeto u Sandžaku manifestacijama u Novom Pazaru i Tutinu gdje su prezentirali djelatnost ove organizacije i pozvali Bošnjake...

%d bloggers like this: