Onaj koji ne priznaje tvoj jezik, taj ne podnosi tvoju egzistenciju. Pitanje jezika je posebno bitno. Kažu pa razumijemo se, zar nije to isti jezik. Ako...

“Entuzijazam, energija i sposobnosti ljudi iz BNVD po mom sudu ne samo što dodatno opravdavaju ovakav korak, nego i predstavljaju ozbiljnu garanciju...

Zid između teksta i podteksta, Enes Halilović, Zidovi, Albatros, Beograd, 2014. Autor: Ersan Muhović Pjesničku zbirku Zidovi Enesa Halilovića možemo...

Bošnjačko nacionalno vijeće dijaspore organiziralo je manifestaciju na kojoj su Bošnjaci predstavljeni njemačkoj publici kroz film, pjesmu, muziku,...

%d bloggers like this: