U veoma sadržajnom programu o Ismetu Rebronji će izmedju ostalih govoriti i književnik Murat Batić. Baltić je inače pisac jednog od kultnih romana...

Događaji na Bliskom istoku, a u geopolotičkom smislu i u širem Euroazijskom regionu, upućuju da Turska treba Europi. Ugovor EU-Turska sklopljen u posljednjem...

%d bloggers like this: