Almir Mehonić

Almir Mehonić je sandžački novinar i publicista. Član je Nezavisnog udruženja novinara Srbije i glavni i odgovorni urednik Diwan Magazina.

Bošnjačko nacionalno vijeće dijaspore organiziralo je manifestaciju na kojoj su Bošnjaci predstavljeni njemačkoj publici kroz film, pjesmu, muziku,...

Svaki juli miriše Srebrenicom. Juli se na bosanskom kaže Srebrenica. Ali, svaki juli miriše i izdajom, onom kojom je Evropa i svijet počastila Bosnu...

%d bloggers like this: