Naš tim

Diwan Magazine - broj 9

Glavni i odgovorni urednik:
Almir MEHONIĆ

Redakcijski kolegij:
Mr. Lucie Waltzer, dr. Enrico Boaretto,dr.Senadin Lavić, Anes Džunuzović, Anita Helpiquet, dr. Redžep Škrijelj, dr. Bisera Suljić – Boškailo, Enisa Kafadar, Mehmet A. Saygin, mr. Saima Mehonić, Edin Smailović, Alen Zecević, Šemsudin Jusufović,Emir Ramić, Fahrudin Kladničanin, Elifa Kriještorac, Fahrudin Vojić, Džemail Halilagić, Emir Bajrović, Nazif Eminović.

Zamjenik glavnog urednika za štampano izdanje:
Velid Jusufović

Urednik u redakciji portala i online administracija:
Senad Agović

Prelom štampanog izdanja:
Semir Šišić

Video administracija:
Jasmin Mulahusić

Izdavač magazina Diwan je “Diwan asbl”.
Magazin Diwan izlazi u štampanoj verziji na bosanskom, francuskom i njemačkom jeziku.
Mišljenja i stavovi koje zastupaju autori, nisu nužno i stavovi uredništva.

O Glavnom uredniku

Almir Mehonić

Almir Mehonić

Almir Mehonić je član NUNS-a i Međunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists) sa sjedištem u Briselu. Rođen je u Prijepolju, kolijevci sandžačkog novinarstva.

Dopisnik i saradnik mnogih značajnih listova i nedjeljnika u regionu. Njegovi tekstovi,analize i kolumne objavljivane su na Aljazeera Balkans online, u Avazu, Saffu, Kulinu, Blicu, Danasu, Borbi, Bošnjačkoj riječi i mnogim drugim štampanim medijima, publikacijama i portalima. Tekstovi su mu prevođeni na engleski, francuski i njemački jezik.

Aktivni je učesnik događaja i protesta protiv režima Slobodana Milošević. Pokretač je i organizator mnogih skupova i protesta u Sandžaku na kojima se govoorilo o zločinima nad bošnjačkim stanovništvom u vrijeme 90/tih godina.

Jedan je od pokretača i realizatora izgradnje spomen kompleksa u Prijepolju za otete putnike u Štrpcima. Ovo je bio prvi spomenik stradalim Bošnjacima na teritoriji Sandžaka.

Njegov rad i tekstovi su fokusirani na pitanja i probleme vezane za Bošnjake.

Objavio je knjigu “Sandžački čvor” i urednik je Diwan kompleta “Luksemburški Bošnjaci – tradicija i integracija” u kojem se nalazi 12 brojeva magazina Diwan koji su nastali u periodu od 2011-2014. godine.