Nedžad Ibrišimović: PUSTI DA PROĐEM

Ni o čemu ja ne mogu rahat napisat koju riječ!

Bošnjačka kultura i islamska tradicija (Foto:  Nedžib Vučelj)

Bošnjačka kultura i islamska tradicija (Foto: Nedžib Vučelj)

PUSTI DA PROĐEM
(januara, 1995.)

O čemu bih sasvim rahat mogao napisati koju riječ?
O prvom svjetskom Javnom Zločinu nad Bošnjacima 1992. – 1995.?

Facebook komentari

komentara

Reaguj na ovaj članak