Andrićgrad je, između ostalog, zamišljen i kao hram srpske kulture, koji treba da iskupi, transcendira zločine srpskog nacionalizma počinjene u Višegradu...

%d bloggers like this: