Predstavljamo: Monografiju “Novi Pazar u vaktu i zemanu”

Monografija “NOVI PAZAR U VAKTU I ZEMANU” autora dr Muradije Kahrović Jerebičanin

np27-Custom
U avgustu 2014. godine je štampano drugo, dopunjeno izdanje vrlo tražene monografije “Novi Pazar u vaktu i zemanu” autora dr Muradije Kahrović Jerebičanin.

Kao etnolog i kustos u Muzeju “Ras” dr Muradija Kahrović Jerebičanin je bitne podatke o Novom Pazaru, uz originalne stare fotografije, poslije četvorogodišnjeg rada, objavila 2003. godine u prvom izdanju monografije NOVI PAZAR U VAKTU I ZEMANU na 365 stranica, sa prevedenim rezimeom na engleski, njemački i turski jezik.

Prvo izdanje monografije, 2003.god.
Drugo, dopunjeno izdanje objavljeno 2014.god.

U toku pisanja prvog izdanja navedene monografije važne činjenice i fotografije iz svojih privatnih, porodičnih albuma autoru su ustupili građani Novog Pazara (od kojih danas, nažalost, mnogi nisu među živima): Izet Nikšić, Ismail Bošnjović, Bako Hamzagić, Bido Koničanin, Ismail Koč, Salahudin Gusinac, Abdulah Gegić, Iso Krlić, Ethem Pružljanin, Ljutvo Hoćanin, Bato Gicić, Ragip Ljajić, Nedžat Doljak, Džemail Mavrić, Husen Maljevac, Ramiz Kolašinac, Mila Vujanac, Anka Vukašinović, Nihad Ćilerdžić, Kemo Ćorović, Đuzida Gusinac, Selima Čaušević, Nazim Kolašinac, Tiko Milojević, Džemail Nokić, Besim Kolašinac, Ljutvo Bondžuk, Hazbo Karišik, kao i stare, gradske porodice Rasovac, Nuhović, Nikšić, Tahirbegović, Mumdžić, Zatrić, Gutić, Koničanin i Gusinac.
Knjiga je objavljena u tiražu od 1000 primeraka, ali to je bilo nedovoljno. Uslijed velike potražnje bila je neminovna objava drugog izdanja ove monografije, uz dopunu sa novim, bitnim podacima (broj stanovnika, nacionalna struktura, stanje u obrazovanju, privredi, zdravstvu, sportu, kulturi) i fotografijama putem kojih se uočavaju dinamične promjene u gradu.
Grad Novi Pazar predstavlja bogatu kulturnu riznicu vrijednu posjete i detaljnog istraživanja. Proučiti razvoj Novog Pazara znači osvrnuti se šest vjekova unazad, a proučiti kulturu stanovnika u ovom gradu znači upoznati bogatstvo etničke šarenolikosti, lepezu narodnih običaja, vjerovanja, ljepotu domaće radinosti, vjekovnu trgovinu, tradicionalne zanate, orijentalnu arhitekturu i enterijer u prostornim kulturno-historijskim cjelinama.
10643269_1523395311230280_2047779938_n
Čitaocima novog, dopunjenog izdanja monografije „Novi Pazar u vaktu i zemanu“ putem bitnih činjenica i podataka omogućeno je da upoznaju i uoče veliku razliku između Novog Pazara nekad i sad, dinamične promjene i modernizaciju u svim oblastima života. Detaljnije su izloženi podaci vezani za najvažniji period, a to je osnivanje i početni razvoj ovog grada u XV i XVI vijeku. Takođe su iznijete važne činjenice za razvoj Novog Pazara u toku XVII, XVIII, XIX , XX i početkom XXI vijeka.

Izdavač ove monografije je Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru. Recezent je dr Redžep Škrijelj, lektori Timka Malić i Mr Azra Hodžić Čavkić, a korektori Emina Kahrović i Mirsad Jerebičanin. Idejno rješenje korica radili su Muhamed Đerlek Max i Maida Koničanin Hodžić.Dokumentaristička funkcija fotografije u ovoj monografiji ima neizmjernu vrijednost jer je to mehanički zapis stvarnosti. Sama fotografija je jedan zaustavljeni trenutak u kome je vizuelno registrovana bitna informacija.
10578356_1523408287895649_446315778_n Foto: Saradnik Diwana Nazif Eminović sa autoricom monografije

Slijed fotografija koje su tematski i hronološki obrađene od prošlosti do danas, omogućuje čitaocu spoznaju dinamike razvoja Novog Pazara i daje mu realnu predstavu o historijskom i urbanom razvoju grada.

Zahvaljujući fotografijama trajno su zabilježeni elementi materijalne, socijalne i duhovne kulture stanovnika Novog Pazara, mnogi bitni događaji, stara čaršija Novog Pazara i dućani, zatim trgovci i zanatlije, stare gradske kuće, sokaci, tvrđava, gradski park, hamam, vodenice, prijevozna sredstva tada korišćena, prva električna centrala, hanovi, hoteli, tradicionalna nošnja, svadbe, suneti, sport, način zabave i dr.

U skladu sa ciljem proučavanja i detaljnim prikazom razvoja i kulture grada Novog Pazara, od njegovog osnivanja do danas, autor je koristio sve etnografske i druge izvore do kojih je bilo moguće doći.
10637978_1523395261230285_2049983244_n
U Novom Pazaru je tradicionalna kultura vijekovima imala utjecaja na život njegovih građana. Maksimalno je poštovan tradicionalno uspostavljeni vrijednosni sistem i društveni red. Životni uslovi u kojima je pojedinac odrastao i “učio kulturu” utjecali su na strukturu mišljenja. Kognitivni sistemi, to jest načini na koji su ljudi opažali i klasifikovali stvari koje su ih okruživale, shvatali i tumačili svijet u kome su živjeli, nisu bili samo rezultat prirodnih procesa, već su na to utjecali i socijalni faktori, odnosno struktura društvenih grupa kojima su pripadali. Međutim, napredak cjelokupnog društva i društvenog razvoja u toku XX vijeka i praksa, koja je potvrđivala pozitivnost tog napretka, rezultirali su potrebu i težnju ka modernizacijom u svim oblastima života.

Proces modernizacije potvrdio je da pojedinca treba posmatrati kao subjekta društvenih normi i kulturnih procesa, a ne samo kao prenosioca kulturnih normi i pravila koje je tradicionalno društvo nametalo.

Utjecaj fotografije na čovjeka je veoma jak. S obzirom da je čovjek biće čula, fotografije duboko i snažno djeluju na njegove emocije jer govore sobom. Čovjek nije u mogućnosti da svojim očima vidi sve što ga zanima, ali tu su fotografije koje pružaju mogućnost širokoj masi da proširi svoje vidike jer jedna fotografija govori više od riječi u šta će se uveriti i čitaoci monografije „Novi Pazar u vaktu i zemanu“.”

Facebook komentari

komentara

Reaguj na ovaj članak