Pregled članaka u rubrici ‘Analiza’

Ljubomir Gigović u sklopu Vojnog djela objavio je još 2010. godine naučni rad na temu Sandžaka i njegovog značaja sa više aspekata za Srbiju, Srbe i pravoslavni element. Gigović, poznat u beogradskim krugovima kao vojni geografsko-strategijski stručnjak, analizira međunarodne interesne zone koje...

Ovaj tekst napisan je 11. Septembra 2000., a objavljen u „Ljiljanu“ broj 400, 25. Septembra 2000. godine. AUTOR: Mustafa Spahić Prva naznaka o Bošnjacima...

Diwan donosi tekst prof. dr. Senadina Lavića koji govori o zloupotrebama islama od strane vjerskih poglavara, njegovom krivom tumačenju i šteti koja...

Naši sagovornici su bili akademik Muhamed Filipović i prof.dr. Senadin Lavić, predsjednik „Preporoda“ iz Sarajeva, akademik DANU, CANU i BANU Šerbo...

Diwan magazin objavljuje analizu koju su odbili objaviti mnogi mediji a koja je na rubu teorije zavjere koja bi se mogla desiti nakon izbora u BiH. Autor:...

Bakir Izetbegović ispada kao nezaustavljiva mitizirana ličnost iz narodnih predaja, hiperbolizirani junak fantastičnih moći kojega treba uništiti pod svaku cijenu. Ujedno, nastupi Izetbegovićevih suparnika krajnje se iritantno svode uglavnom na pokušaj dikreditacije tog junaka iz epskog spjeva o Općim izborima u BiH 2014. godine. Možemo zaključiti sljedeće:...

Diwan magazin objavljuje tekst “Bošnjačko političko 20. stoljeće” prof. dr. Senadina Lavića. Zbog dužine tekst ima tri nastavka. Čitajte na...

Posljedni događaji na tlu Gaze koji potvrđuju masovna kršenja humanitarnog prava i elementarnih ljudskih prava i sloboda posebno djece, žena i vojno...

Muslimanstvo, kao nacionalna nominacija, bilo je daleko “zahvalnije” od Bošnjaštva za svakovrsna manipuliranja ovim narodom i zemljom Bosnom i Hercegovinom...

Diwan objavljuje naučni rad magistra Halilovića koji je prezentiran na konferenciji u Sarajevu povodom 30 godina od montiranog procesa mladomuslimanskim...

%d bloggers like this: