Pregled članaka u rubrici ‘Historija’

Diwan podsjeća na historijat prvih bošnjačkih političkih organizacija, njihovo djelovanje i program. Prva bošnjačka stranka je osnovana prije 110 godina, odnosno 1906. Muslimanska narodna organizacija (MNO) bila je prva bošnjačka politička stranka osnovana 1906. godine u Bosni i Hercegovini, tada...

Kulin ban u povelji obznanjuje da se svi moraju vladati i provoditi odredbe Povelje iz 1189. godine, što joj dodatno daje značaj dokumenta od najvišeg...

Srednjovjekovni bosanski gradovi stoljećima su čuvali bosansku državu i njene stanovnike, ali i granice država, carstava i monarhija koje su je na...

U alpsko selo Log pod Mangartom 1916. godine došao Četvrti bošnjački regiment, koji je u jesen iste godine sagradio džamiju. Džamija u Logu pod...

Bošnjak Elez Dervišević (rođen u Bijeljini) bio je pripadnik austrougarske vojske, te najmlađi vojnik u prvom svjetskom ratu sa svega 14 godina. ...

Novi doseljenici su tu izgradili dvije džamije koje arhitekturom podsjećaju na hercegovačke džamije. Cijelo selo i džamija su uništeni prilikom stvaranja...

Diwan magazin vam donosi govor prof.dr. Senadina Lavića sa skupa u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 20. novembra 2014. u Sarajevu, održanom povodom stogodišnjice...

Diwan magazin objavljuje jedan od poslijednjih tekstova rah. akademika Alije Džogovića kojeg je pisao sa Drnt. Suadom Džogović. “Sandžak je u Sandžaku, kao što je Bosna u Bosni – sve je na svojem mjestu, gdje treba i gdje je bilo”, kažu autori u ovom tekstu. AUTORI: Akademik Alija Džogović i Drnt. Suada Džogović Čiji je Sandžak? Sudeći...

Isa bega Ishakovića neki historičari smatraju rođakom bosanske plemićke porodice Kosača a smatra se i da je on u Skoplju podigao turbe bosanskoj princezi...

U jugoslovenskoj državi 1918-1941. godine muslimansko stanovništvo je pitanja iz domena ličnog statusa, porodičnog i naslednog prava i poslova vezanih...

%d bloggers like this: