Pregled članaka u rubrici ‘Vakat’

Izlaganje na manifestaciji „Dani bošnjačke kulture“, Luksemburg 2014. Autor: Almir Mehonić Velika mi je čast što večeras učestvujem na tradcionalnim „Danima bošnjačke kulture“. Da „Zavičajni klub Bihor“ organizuje samo ovu manifestaciju, samo zbog nje bi opravdao svoje osnivanje i...

Bošnjak Elez Dervišević (rođen u Bijeljini) bio je pripadnik austrougarske vojske, te najmlađi vojnik u prvom svjetskom ratu sa svega 14 godina. ...

U Luksemburgu održani “Dani bošnjačke kulture”, jedna od najvećih i najznačajnijih manifestacija u bošnjačkoj dijaspori. I ove godine...

Novi doseljenici su tu izgradili dvije džamije koje arhitekturom podsjećaju na hercegovačke džamije. Cijelo selo i džamija su uništeni prilikom stvaranja...

Za sjaj islamske civilizacije, nije bilo dovoljno samo okupljanje u halkama, već se princip halke i šejha preslikavao na sve sfere života. Autor: Hasan Hasić Svojim značenjem, sabur, nikada ne upućuje na pasivnost u pogledu korisnog društvenog djelovanja, u okvirima mogućnosti. Štaviše, čini te snažnijim, motiviše te, i uspravlja te, ma u kakvoj situaciji...

Diwan magazin vam donosi govor prof.dr. Senadina Lavića sa skupa u Gazi Husrev-begovoj biblioteci 20. novembra 2014. u Sarajevu, održanom povodom stogodišnjice...

Bilesi, još nije vrijeme da bar vjerskom kiču pronađemo nekakav ukus, potrebnu mjeru, i razboritost. Ehlen we sehlen, hosgeldiniz, welcome, draga Esmeralda! Autor:...

Diwan magazin objavljuje jedan od poslijednjih tekstova rah. akademika Alije Džogovića kojeg je pisao sa Drnt. Suadom Džogović. “Sandžak je u Sandžaku, kao što je Bosna u Bosni – sve je na svojem mjestu, gdje treba i gdje je bilo”, kažu autori u ovom tekstu. AUTORI: Akademik Alija Džogović i Drnt. Suada Džogović Čiji je Sandžak? Sudeći...

Isa bega Ishakovića neki historičari smatraju rođakom bosanske plemićke porodice Kosača a smatra se i da je on u Skoplju podigao turbe bosanskoj princezi...

U jugoslovenskoj državi 1918-1941. godine muslimansko stanovništvo je pitanja iz domena ličnog statusa, porodičnog i naslednog prava i poslova vezanih...

%d bloggers like this: