Kako je bošnjačka emigracija pisala o Bošnjaštvu još 1963.

Kako je bošnjačka emigracija pisala o Bošnjaštvu još 1963.

Diwan magazin donosi tekst iz lista Bosanski pogledi koji je objavljen 1963. godine, kao jedan od dokaza da su Bošnjaci bili u kontinuitetu svjesni svoje etničke odrednice.

“Bosanski pogledi” su bošnjački emigrantski časopis koji je pokrenuo bošnjački disident i emigrant Adil-beg Zulfikarpašić u Beču 1960-ih godina.

Pored Zulfikarpašića, u kreiranju lista učestvovali su i Smail Balić, Teufik Veladžić, Haris ef. Korkut, Izet Serdarević, Bećir Tanović i mnogi drugi iz bošnjačke političke emigracije.

Ovaj se list, za razliku od mnogih srpskih i hrvatskih emigrantskih glasila, držao demokratskog kursa i kontinuirano promovirao ideju povratka bošnjačkog nacionalnog identiteta.

U Jugoslaviji se u tom vremenu vodila složena i rizična kulturno-politička borba da se Bošnjacima konačno omogući da se nacionalno odrede, makar i pod vjerskim imenom, sa velikim početnim slovom (Muslimani).

Bosanski pogledi i ljudi okupljeni oko lista su sve vrijeme zagovarali bošnjaštvo, kao stvarnu i jedinu nacionalnu identifikaciju bosanskih muslimana.

Početkom 1990-ih, list je doživio svoje bosansko izdanje ali je zbog neslaganja u redakciji ukinut septembra 1991.godine.

Diwan magazin donosi tekst iz ovog Lista koji je objavljen 1963. godine kao jedan od dokaza da su Bošnjaci bili u kontinuitetu svjesni svoje etničke odrednice.