Neutemeljene optužbe na račun djela “Islamska deklaracija”

Neutemeljene optužbe na račun djela “Islamska deklaracija”

Kao opravdanje za agresiju i pokušaj uništenja Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i ostallih domoljuba, lider SDS-a Radovan Karadžić, ali i čitav velikosrpski blok, upravo je uzimao krivo interpretiranu “Islamsku deklaraciju”.

Djelo “Islamska deklaracija” tokom 1969. i 1970. godine napisao je prvi predsjednik nezavisne Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Zbog nje je, zajedno sa nekoliko aktivista Organizacije “Mladi muslimani”, osuđen 1983. godine na zatvorsku kaznu od šest godina.

Kao opravdanje za agresiju i pokušaj uništenja Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i ostalih domoljuba, lider SDS-a Radovan Karadžić, ali i čitav velikosrpski blok, upravo je uzimao krivo interpretiranu “Islamsku deklaraciju”. Uvidom u ovo djelo i njegovim prostim razumijevanjem, jasno je da su neutemeljene Karadžićeve optužbe da se u “Islamskoj deklaraciji” nalaze uputstva za pretvaranje BiH u muslimansku državu i uspostavljanje šerijatskog zakona u njoj.

Čak i kada se izuzme analiziranje sadržaja “Islamske deklaracije”, postoje argumenti koji su dostatni da se negiraju Karadžićeve tvrdnje. Jedan od tih dodatnih argmenata tokom diskusije na tribini “Izazovi bošnjačke filozofije danas” ponudio je i profesor sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, dr. Suad Kurtćahajić. Profesor je obrazložio vremenski i društveno-politički kontekst koji demontira tvrdnje da je djelo Alije Izetbegovića bilo naputak za stvaranje ekskluzivne muslimanske države na prostoru BiH.