Home O ETNIČKOJ ČISTOĆI BOŠNJAKA

O ETNIČKOJ ČISTOĆI BOŠNJAKA

1934. godine objavljuje hrvatski arheolog i historičar Dr. Ćiro Truhelka “Podrijetlo bosanskih muslimana”

Dr. Truhelka tu piše sljedeće: “Ostaje nam, da se sa nekoliko riječi osvrnemo i na antropološke osobitnosti bosanskih muslimana. Oni (bosanski muslimani) su ljudi visoka uzrasta i širokih grudi, te uz Skandinavce po poprečnoj visini svoga stasa, stoje u Evropi u prvom redu.”

Dr. Ćiro Truhelka nastavlja: “Endogamija bila je u bosanskih muslimana tako stroga, da sam ja u svoje vrijeme poznavao desetak begovskih rodova, koji su se ženili samo među sobom i nebi u svoj harem ni za što dovodili djevojke iz rodova izvan ovoga kola, pa bile iz najboljih kuća. Iz pometnutih razloga su mješoviti brakovi između Osmanlija i bosanskih muslimana bili izvanredno rijetki i bez vidnog učinka na oblikovanje rase.”

“Endogamija i uz nju haremska klauzura bile su dakle u Bosni najuspješnija zaštita za očuvanje rasnog elementa, i mislim, da mogu reći, da su rijetke etničke skupine u Evropi sačuvale od tuđe natruhe onako čiste kao baš bosanski muslimani.”

“Poznato je, da je između bosanskih muslimana i Osmanlija postojao uvijek neki antagonizam i da su Bošnjaci zazirali od toga, da svoje kćeri udaju za tzv. Turkuše, a taj antagonizam zadobivao je često i opasan politički oblik, te je bio uzrokom pobunama…”

“Zasluga je to haremske ekskluzivnosti, koja je i u ovom slučaju očuvala pradjedovska rasna obilježja.”