O porijeklu melodije “Nizamski rastanak”

O porijeklu melodije “Nizamski rastanak”

Hamdija Kreševljaković: “Izabrana djela”, knjiga 4, Sarajevo, 1991.
(izvorno objavljeno u Novom beharu, 1931-1932.*