Tarik Ramadan: Sve je moguće ako vjerujemo Allahu

Tarik Ramadan: Sve je moguće ako vjerujemo Allahu

Dr. Ramadan je podsjetio na događaj iz života Muhammeda a.s. u Medini. Naime, Poslanik je usnio san o odlasku u Meku i obilasku Kabe, gdje su još uvijek živjeli pagani zbog kojih je i napustio rodni grad. Okupio je svoje najbliže prijatelj i ispričao im to. Sve to se događa nakon teških borbi muslimana protiv arapskih plemena koja su odbijala prihvatiti islam i Muhammeda a.s. kao Poslanika.

Vjernici su već preživjeli iscrpljujuće bitke na Bedru, kada su pobijedili, i na Uhudu kada su bili poraženi. U takvom trenutku, Poslanik im govori odlasku u Meku.

“Poslanik je imao jasnu viziju i san. Rekao im je spremite se idemo u Meku”, kaže dr. Ramadan.

No, Kurejšije, pleme koje je gospodarilo Mekom i koje je odbijalo prihvatiti islam se usprotivilo. Oni su spriječili muslimane i Muhammedu a.s. da dođu u Meku. Ali, taj mirni pohod muslimana ka Meki je rezultirao sklapanjem mirovnog ugovora poznatog kao ugovor na Hudejbiji. Upravo iz te činjenice dr. Ramadan izvlači brojne pouke.

“Vjernici te godine nisu otišli u Meku. Po tom ugovoru morali su to učiniti tek sljedeće godine. Poslanik je za sklapanje tog ugovora prihvatio brojne kompromise. Naprimjer, Kurejšije nisu htjele da u ugovoru stoji da ga sklapa Muhammed Poslanik, nisu htjeli da piše „U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog“. Tražili su da muslimani moraju vratiti Kurejšijama svakoga ko iz Meke ode u Medinu, a da muslimanima oni ne moraju vraćati onoga ko dođe iz Medine u Meku. A, Muhammed a.s. je prihvatio te formalne kompromise vjerujući da je Allahova poruka koju je dobio istinita i da će pobijediti”, kaže dr. Ramadan.

Kada je taj ugovor sklopljen mnogi njegovi najbliži prijatelji su bili iznenađeni i činilo im se da su izgubili previše.

“Ashabi su gledali ljudski i prema tom trenutku, ali je Poslanik gledao strateški i vjerovao u obećanje Allaha dž. š. Tada mu je od Allaha objavljen ajet koji je potvrdio njegovu pobjedu. To je ajet sure Feth-Pobjeda: „Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete, sigurno, u Časni hram (Meku) ući sigurni, inšaAllah.“ Tako je na koncu i bilo”, kaže dr. Ramadan podsjećajući da je Muhammed a.s. ubrzo pobjednički ušao u Meku.

Prema njegovim riječima, iz ovog događaja treba razumjeti da muslimani moraju biti pametni, strateški razmišljati, ali i vjerovati da je uz oslanjanje na Allaha dž. š. sve moguće.
“Na kraju, nemojte zaboraviti reći onima koje volite da ih volite”, zaključuje dr. Ramadan.