Video diwanhana/ Sidran: Kusturica uklanja tragove otomanske kulture u BiH

Video diwanhana/ Sidran: Kusturica uklanja tragove otomanske kulture u BiH

Gost ovog izdanja emisije Recite Al Jazeeri je pjesnik, scenarist, pisac, akademik Abdulah Sidran, autor, između ostalog, scenarija za filmove: „Sjećaš li se Doly Bell“, „Otac na službenom putu“, „Kuduz“, drame „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“, te više zbirki pjesama, kao i romana „Otkup sirove kože“. Redovni je član Akademije nauka BiH.

Sa Abdulahom Sidranom razgovarali smo o odnosu stvarnog i imaginarnog, pisanju o vlastitom životu i događajima iz života njegove porodice, odnosima na književnoj i uopće umjetničkoj sceni, o zloupotrebi i uzurpaciji kulture od grupa ili pojedinaca iz politike, Golom otoku na kojem je je njegov otac bio robijaš, o pjesnicima sa kojima se nekad družio, poput Rajka Petrova Noga ili Radovana Karadžića, o Ivi Andriću i Meši Selimoviću, poimanju Bosne i lične tragedije u umjetničkom djelu, te o Marku Vešoviću.

Sidran priča i o saradnji s rediteljem Emirom Kusturicom i kasnijem neslaganju u umjetničkim promišljanjima. Tvrdi da Kusturica uklanja tragove postojanja austrougarske i otomanske kulture u Bosni i Hercegovini i da radi za svoje mentore i naredbodavce.

O viđenju nedavne prošlosti, uzroka i posljedica ratova, u Sarajevu sa Abdulahom Sidranom razgovarao je Jakov Avram.