VIDEO/ PREDAVANJE Fatmir Alispahić: ”Bošnjaci na meti”

VIDEO/ PREDAVANJE Fatmir Alispahić: ”Bošnjaci na meti”

mr. Fatmir Alispahić govori na temu ”Bošnjaci na meti” na tribini posvećenoj popisu stanovništva, a u okviru IMPULS foruma, novog projekta Udruženja omladine IMPULS Sarajevo.