Zaključci Naučne konferencije o tradiciji muslimana Balkana

Zaključci Naučne konferencije o tradiciji muslimana Balkana

Učesnici konferencije izražavaju važnost jačanja svijesti muslimana o opasnostima sektaštva i neophodnosti borbe protiv njega na svim poljima.

Sarajevo, 16. juni 2016. (MINA) – U Sarajevu je 14. i 15. juna ove godine održana Naučna konferencija pod naslovom „Ehl-i sunne ve’l-džema’a – tradicija muslimana Balkana“.

Ovaj eminentni naučni skup održan je u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Nakon dvodnevnog rada učesnici su usvojili Izjavu koju MINA prenosi u cjelosti:

IZJAVA

Ehl-i sunnet ve l-džema’at su ashabi Allahovoga Poslanika, a.s., i svi oni koji ih slijede u skladu sa Kur’anom i Sunnetom do Sudnjega dana. Pridržavanje Allahovog Užeta i izbjegavanje raskola i sektašenja spadaju u najuzvišenije islamske obaveze. Očuvanje jedinstva ummeta i sprječavanje sektaštva postiže se pridržavanjem ehl-i sunnetskih ve l-džema’atskih učenja.

Muslimani Balkanskog poluotoka primili su ispravno učenje ehl-i sunneta ve l-džema’ata prije više od pet stoljeća i održali ga sve do današnjega dana.

Ulema i organizirane islamske zajednice na Balkanu tokom Devle ‘alijje (Osmanskog carstva) i nakon njega, sve do danas tumačili su i tumače ehl-i sunnetska ve l-džema’atska učenja,

Ehl-i sunnetska ve l-džema’atska učenja čuvaju i učvršćuju vjersko jedinstvo balkanskih muslimana kao jedan od najvažnijih ciljeva uzvišenog Šeri’ata;

Slijedeći hanefijski mezheb, kao jedan od četiri ispravna mezheba ehl-i sunneta ve l-džema’ata, muslimani Balkana svakog muslimana koji klanja, okrećući se prema Kibli, smatraju bratom po vjeri, ali su protiv svakog sektaškog ili bilo kojeg drugog ugrožavanja muslimana i njihove tradicije.

Muslimani Balkana odlučni su da očuvaju hanefijski mezheb u današnjim okolnostima kako u akaidu ehl-i sunneta ve l-džema’ata maturidijske škole u skladu sa Kur’anom i sunnetom prvih generacija, tako i u fikhu: ibadatu (vršenju vjerskih obreda) i mu’amelatu (poslovanje s drugima);

Ulema balkanskih muslimana, čija je obaveza da svojom riječju i praksom čuva ehl-i sunnet ve l-džema’at, i dalje će se služiti idžtihadom u svim islamskim naukama, slijedeći svoju dosadašnju tradiciju u razumijevanju i tumačenju vjere, a muslimani koji nemaju dublje obrazovanje u islamskim naukama treba da slijede svoju ulemu i institucionalno tumačenje islama.

Strateški interesi i ciljevi muslimana na Balkanu su da sačuvaju svoje vjersko jedinstvo kao preduvjet svakog drugog jedinstva; da legalnim putem i sredstvima koja im dopuštaju njihova vjera i islamska civilizacija te zakonodavstva država u kojima žive vrate sve što im je pripadalo; da obnove svoje zamrle i otete vakufe i doprinesu razvoju svojih zajednica i društava u kojima žive.

Na pragu novog doba, kada se sve države u kojima žive muslimani Balkana pripremaju da uđu u Evropsku uniju ili su već ušle u nju, muslimani u svim državama na Balkanu kao i u cijeloj Evropskoj uniji vide daru l-‘ahd (prostor međusobnog sporazuma) i na toj osnovi spremni su dati svoj doprinos na tom planu.

Iz stoljetnog kolonijalnog muhadžirluka, u novom dobu, balkanski muslimani se vraćaju u svoju Medinu – civilizaciju merhameta i adaleta, otvorenu za sve Božanske vjere i kulture, civilizaciju društvenog, pravnog i intelektualnog reda i prosperiteta za sva ljudska bića.

Svi učesnici ove konferencije, svjesni obaveze koju ulema ima prema Ummetu i čitavom ljudskom rodu, nastavit će sa organizacijom ovakvih skupova u Sarajevu ili na nekom drugome mjestu na Balkanu i u Europi.

Učesnici konferencije podcrtavaju važnost saradnje sa zvaničnim i nezvaničnim islamskim institucijama kao što su Rabita, Turski Dijanet, OIC, ISESCO i dr., da daju svoj doprinos na ostvarivanju spomenutih ciljeva.

Učesnici konferencije izražavaju važnost jačanja svijesti muslimana o opasnostima sektaštva i neophodnosti borbe protiv njega na svim poljima.

Uéesnici su bili: će prof. dr. Jusuf Ramić, prof dr. Nasir b. Abdu-l-Kerim el-Akl, doc. dr. Nedžad Grabus, muftija ljubljanski, mr. Bekir Makić, prof dr. Omer Spahić, Jasin Jež, prof. dr. Ramadan Altun Taš, doc. dr. Ahmet Alibašić, prof. dr. Fuad Sedić, prof. dr. Zuhdija Hasanović, prof.dr. Safvet Halilović, Nazif Garib, prof. dr. Enes Ljevaković, prof. dr. Muharem Štulanović, prof. Mehmedalija Hadžić, prof. dr. Metin Izeti, prof. dr. Nasir b. Abdullah Al – Kaferi, prof. Muhamed Mrahorović, doc. dr. Almir Fatić, prof. dr. Zuhdija Adilović, mr. Vahid Fazlović, dr. Ahmed Adilović, prof. dr. Omer Nakičević, Ismailj Husić, mr. Behtul Kanaki,dr. Ferid Dautović, prof. dr. Musa Vila,Bajro Agović, prof. dr. Enes Durmišević, prof. dr. Enes Karić, mr. Husein Smajić, mr. Ševko Omerbašić, prof. dr. Džabir Hamiti, doc. Dr. Orhan Bajraktarević, Ibrahim Đozić i prof. dr. Džemal Latić.