Zašto je Hag nezainteresovan za zločine u Sandžaku?

Zašto je Hag nezainteresovan za zločine u Sandžaku?

U ovim okolnostima žrtve državnog terora, nemaju nikakvu šansu da dobiju bilo kakve reparacije ili bilo kakvu satisfakciju. Žrtve čekaju pravdu da bi imale svoj mir. U nepravdi mira ne može biti.


Autor: Džemail Halilagić

Progon Hrvata u selu Hrtkovći je procesuiran u Haškom sudu za ratne zločine, dok su masovni zločini nad Bošnjacima Sandžaka, van bilo kakvog interesovanja ovog međunarodnog djelioca pravde.
Haški trbunal se na ovaj način potpuno svrstao na stranu Srbije, kada je u pitanju prikrivanje zločina počinjenih nad Bošnjacima.

Masovni zločini u slučaju Kukurovići, Sjeverin i Štrpci, ni do danas nakon više od 22 godine, nisu procesuirani. Srbijanski (srpski) sudovi i Specijalno tužilaštvo za ratne zločine su zahvaljujući Haškom tribunalu dobili širok manevarski prostor kako bi svi zločini za koje je odgovorna država, bili pripisani paravojnim formacijama.

U slučaju suđenja Škorpionima i u slučaju suđenja za zločin otmice u Sjeverinu, sudovi su odbacivali sve dokaze u kojima se na bilo koji način sa zločinima povezuje država i Vojska Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. U slučaju otmice u Sjeverinu i Štrpcima, država se brani činjenicom da su se ovi zločini dogodili na teritoriji druge države i da su ih počinile paravojne formacije, te analogno tome država ne snosi nikakvu odgovornost.

Da se svi ovi masovni zločini u pribojskom kraju prepuštaju zaboravu, pomaže i bošnjačka politika u Sandžaku, koja orkestrirano šuti o zločinima ili licemjerno u Beogradu pred licem javnosti govori o državnom teroru a u Priboju preko svog glasnogovornika, teror i zločine javno negira.

Državi je, to je praksa i vrijeme pokazalo, mnogo važnije ono što se o zločinu govori na izvoru događaja, jer je Vrhovni sud državu označio kao odgovornu za zločin u Kukurovićima, gdje je Vojska Jugoslavije, minobacačima i zoljama spržila ovo selo a troje Bošnjaka ubila. Još troje Bošnjaka u tri različata slučaja vojska je ubila u Sjeverinu.

Ovo su zločini koji su se dogodili na teritoriji Srbije, dok su zločini nad još 36 Bošnjaka građana Priboja, Prijepolja i južnog Sandžaka izvršeni na teritoriji BiH.

Specijalno tužilaštvo za ratne zločine je započelo istragu o ovim zločinima, ali istraga tapka u mjestu, jer državni vrh vodi agresivnu kampanju protiv tužilaštva, posebno protiv Bruna Vekarića i Jasne Janković Šarčević, zbog čega postoji strahovanje da će istraga o zločinima u Priboju, biti stavljena ad-akta. Ukoliko se to dogodi, taj slučaj će biti u sinhronizaciji sa tvrdnjom visokog bošnjačkog funkcionera u Priboju, da zločina na teritoriji općine Priboj nije ni bilo.

Za zločine otmice i pogubljenje Bošnjaka iz autobusa u Sjeverinu i voza u Štrpcima, terete se paravojne formacije a obilježavanje datuma zločina prepuštano je Islamskoj zajednici u Srbiji, koja i inače u svojim javnim objavama, krivcem za zločine označava paravojne formacije, čime se država amnestira od bilo kakve odgovornosti.

Islamskoj zajednici se u podršci državi pridružuje i bošnjačka politika uvezana u sandžački čvor, te se na ovaj način koža prognanih Bošnjaka i porodica žrtava, razapinje na bubanj u koji se lupa iz Haga, Beograda, Novog Pazara i lokalne vlasti u Priboju.

U ovim okolnostima žrtve državnog terora, nemaju nikakvu šansu da dobiju bilo kakve reparacije ili bilo kakvu satisfakciju. Žrtve čekaju pravdu da bi imale svoj mir. U nepravdi mira ne može biti.
_________________________
Diwan magazin
*Prenošenje teksta je dozvoljeno samo uz navode izvora i obaveznog linka koji vodi na izvorni tekst. Autorska prava su zaštićena zakonom.