Diwan preporuka: Philip Cohen, Amerikanac koji je svijetu objasnio uzroke srpske genocidnosti

Diwan preporuka: Philip Cohen, Amerikanac koji je svijetu objasnio uzroke srpske genocidnosti

Sadržaj knjige

Predgovor Davida Riesmana

Poglavlja:

1. Korijeni srpskog fašizma
2. Srpska država 1941-1944.
3. Umiješanost Srba u Holokaust
4. Kolaboracija i pokret otpora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
5. Srpski povijesni revizionizam i holokaust.

Dodatak A: Potpisnici Apela srpskom narodu

Dodatak B: Članovi kolaboracijskih vlada

Srbi su najvjerniji saradnici fašizma

Cohen ističe da »zapanjuju sličnosti između srpske povijesti u Drugom svjetskom ratu i suvremenih događaja«. Svojom knjigom on popunjava prazninu u istraživanjima o povijesti Srbije u Drugom svjetskom ratu na engleskom jeziku, koja nedostaju. Zbog toga je stvarna povijest često zasjenjena mitologijom koja prikazuje Srbe kao sinonim za protunacistički otpor, a Hrvate i bosanske muslimane kao sinonime za pronacističku kolaboraciju.

Suprotno tom mitu, glavnina srpskog političkog, intelektualnog i vjerskog vodstva naširoko je kolaborirala sa silama Osovine, te sudjelovala u holokaustu protiv židovske zajednice u Srbiji (četnici). Nasuprot tome, u hrvatskoj marionetskoj državi (NDH) ustaški je poredak bio široko odbačen ne samo od Srba, nego i od muslimana i Hrvata, koji su masovno sudjelovali u partizanima. Nakon povlačenja Nijemaca iz Srbije, kaže Cohen, desetine tisuća tamošnjih četnika pristupilo je partizanima, što je pridonijelo i pokolju zarobljenih kod Bleiburga: jedan od razloga zašto je Tito dozvolio taj pokolj bio je zadovoljiti »srpski nagon za puštanjem krvi« i tako pojačati privrženost Srbije komunističkom pokretu.

Knjiga koja objašnjava pojavu masovne srpske potpore genocidu

Foto: Milan Nedić, predsjednik srpske Vlade i jedan od najuticajnijih srpskih političara sa Adolfom Hitlerom. Do skora je slika Nedića bila istaknuta u zgradi Vlade Srbije.

U Bilješci urednika američkog izdanja uz knjigu Tajni rat Srbije Stjepan G. Meštrović piše: »U suglasju s Hannom Arendt, Erichom Frommom i ostalima koji su raščlanjivali “um zločinaca” u vremenu nacizma, Cohen baca svjetlo na racionalizacije srpskih intelektualaca i ratnih zločinaca poput Radovana Karadžića te pomaže objasniti pojavu masovne srpske potpore genocidu. Ali povrh toga, u suprotnosti s ranijim razmatranjima genocida, Cohenov rad nastoji proučiti razloge zbog kojih su zapadni intelektualci pretežno prihvatili racionalizacije genocida koje su ponudili optuženi srpski ratni zločinci.«

Meštrović primjećuje da su povjesničari i drugi intelektualci propustili dati takva tumačenja, pa to čini Cohen, koji dolazi iz posve druge struke; glavna otkrića u mnogim znanostima često su bila zasluga autsajdera, koji mogu biti slobodni od predrasuda i paradigmi koje nerijetko sputavaju objektivnost u bilo kojoj profesiji.

U predgovoru knjizi slavni sociolog David Riesman, profesor emeritus društvenih znanosti na Sveučilištu Harvardu, ističe: »Suvremenog će čitatelja zapanjiti otkriće da su naziv etničko čišćenje upotrebljavali srpski nacionalisti i prije sadašnjih napada na Hrvatsku i Bosnu i hercegovinu.