Naša misija

Naša misija

Na bošnjačkoj medijskoj sceni, i uopće medijskoj sceni BiH i Sandžaka, primjetna je politizacija svih vrsta medija.

Mediji, kao i sami Bošnjaci, su taoci interesnih grupacija –  političkih, vjerskih, ekonomskih, kriminalnih, pojedinačno ili u kombinaciji.

Interesne grupe ili imaju svoje medije ili, pak, imaju jak uticaj na navodno „neovisne“ medije. Razlog ovakvog stanja treba tražiti u potrebi ovih grupa da svom „stadu“ šalju selektivne i jednostrane informacije, propuštene kroz „rešeto“ podobnih novinara i urednika.

Ovakva situacija i stalno spinovanje informacija proizvodi jednu nezdravu klimu unutar našeg korpusa i spriječava otvaranje stvarnih tema i problema koji stoje pred Bošnjacima, BiH, Sandžakom, dijasporom …

Naša vizija

Diwan je nastao sa vizijom stvaranja svojevrsne oaze slobodne riječi, lišene svake cenzure i uticaja interesnih grupa.

Sada magazin na bosanskom, njemačkom i francuskom jeziku Diwan dobija i svoju online verziju.

Redakciju Magazina Diwan čini grupa istaknutih bošnjačkih i evropskih intelektualaca, književnika, publicista, novinara, nvo aktivista, različitih političkih i ideoloških gledišta na pitanje Bošnjaka, Bosne i Sandžaka.

Magazin Diwan želi ovim raznovrsnim koloritom ideja, stavova i gledišta da pospješi unutarbošnjački dijalog, uspostavljanje koncenzusa oko ključnih stvari za narod i državu, ali i da promovira jedan novi – moderni pristup pitanjima etnosa i države, kao i da otvori proces promoviranja i razmjene novih ideja i ljudi.

Ljudi okupljeni oko Diwana odlučili su da ne proklinju medijski mrak, već da upale svijeću slobodne riječi. Svijesni činjenice da koliko god medijska tama bila jaka i agresivna, ona ne može ništa pred jednim malehnim plamenom istine.

Naša želja je da širom naše domovine, naše BiH, Sandžaka, Kosova, dijaspore … ovaj naš plamen upali na hiljade sličnih svijeća istine i slobodne riječi.