Naš tim

Naš tim

Glavni i odgovorni urednik:
Almir MEHONIĆ

Redakcijski kolegij:
Mr. Lucie Waltzer, dr. Ibrahim Kajan, dr. Enrico Boaretto, Anes Džunuzović, Anita Helpiquet, dr. Redžep Škrijelj, dr. Bisera Suljić – Boškailo, Enisa Kafadar, Mehmet A. Saygin, mr. Saima Mehonić, Edin Salković, mr. Fatmir Alispahić, Edin Smailović, Alen Zecević, Šemsudin Jusufović,Emir Ramić, Fahrudin Kladničanin, Elifa Kriještorac, Fahrudin Vojić.

Zamjenik glavnog urednika za štampano izdanje:
Velid Jusufović

Zamjenik glavnog urednika za online izdanje:
Edit Agović

Umjetnicka fotografija:
Nedžib Vučelj

Prelom štampanog izdanja:
Semir Šišić

Online administracija:
Senad Agović

Video administracija:
Jasmin Mulahusić

Magazin Diwan izlazi u štampanoj verziji na bosanskom, francuskom i njemačkom jeziku

Mišljenja i stavovi koje zastupaju autori, nisu nužno i stavovi uredništva.

O Glavnom uredniku

Almir Mehonić je član NUNS-a i glavni i odgovorni urednik Diwan Magazina. Rođen je u Prijepolju.

Dopisnik i saradnik mnogih značajnih listova i nedjeljnika u regionu. Njegovi tekstovi,analize i kolumne objavljivane su na Aljazeera Balkans online, u Avazu, Saffu, Kulinu, Blicu, Danasu, Borbi, Bošnjačkoj riječi i mnogim drugim štampanim medijima i portalima.