Home Muhamedova a.s. predskazanja 2: Najavio blud na sred ulice, homoseksualce, travestite, policiju, automobile…

Muhamedova a.s. predskazanja 2: Najavio blud na sred ulice, homoseksualce, travestite, policiju, automobile…

Pošto je naš prvi tekst o svojevrsnim predskazanjima Muhameda a.s., odnosno najavama budućih događaja o kojima ga je obavjestio Allah dž.š. putem objave, pobudio veliku pažnju – Diwan magazin nastavlja sa serijom tekstova na ovu temu.

Redakcija Diwan magazina

Allahov Poslanik (as) je obavijestio da je njegovo poslanstvo dokaz blizine Sudnjega dana i da su, on i Sudnji dan, tako blizu kao sto je kažiprst blizu srednjeg prsta. Allahov Poslanik (as) kaže: “Poslani smo, ja i Sudnji dan, kao ova dva (pokazujući pri tome na kažiprst i srednji prst.“ (Muttefekun alejhi )

Muhammed (as) je posljednji Poslanik, iza njega nema poslanika, nego ga slijedi Sudnji dan, kao što kaziprst slijedi srednji prst i nema izmedu njih drugog prsta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u drugom hadisu kaze: “Poslan sam u vrijeme pirkanja vjetra Sudnjeg dana.” (sahih)

Blud na sred ulice

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik (as) rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće se završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i ne prostre je na put (čineći blud), pa će najbolji čovjek tada biti onaj ko će im reći: “Da ste se sklonili iza ovog zida!?” ( Ebu Ja’la sahih).

[sociallocker] Sasvim je jasno da se ovaj predznak sudnjeg dana dogodio. Sljedeći natpis u novinama je samo jedan u nizu primjera ovog predznaka sudnjeg dana koji se dešava svuda oko nas.

Homoseksualizam

Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik (as) rekao: “Od predznaka Sudnjeg dana je da će se muškarci zadovoljavati sa muškarcima, a žene sa ženama.“ (Et-Taberani, EI-Bejheki i Ed-Dejlemi)

O vjerodostojnosti i istinitosti riječi Poslanika(as) danas svako može svjedočiti. Sljedeći snimci su načinjeni na slovenačkoj gej paradi koja se održava u mnogim zemljama svijeta, pa i Balkana.