Skip to content

U blizini Kalesije pronađen nišan star 500 godina sa simbolom stećka

Ovaj nišan predstavlja prelazni oblik sa značajnim uticajima srednjovjekovnog bogumilskog načina izrade nadgrobnog spomenika-stećka. Na nišanu je simbol otvorene šake, koji je također čest simbol na bogumilskim stećcima. Osnovne značajke ovih nišana su težina mase, arhaičnost oblika i jako primitivna obrada.

Ovo predstavlja još jedan u nizu dokaza da su pripadnici Crkve bosanske – bogumili pretežno prihvatili islam i da sadašnji Bošnjaci u najvećoj mjeri potiču od njih.

Podsjećamo, da je protiv Bogumila vođeno nekoliko krstaških pohoda. I pored toga, Bogumili ili Dobri Bošnjani se nisu htjeli odreći svoga vjerovanja, sve do dolaska islama na ove prostore, kada masovno prihvataju novu vjeru. Razlog tome, neki historičari vide, u sličnosti njihovog vjerovanja sa islamskim.