VIDEO INTERVJU / Edhem Bičakčić povodom 30 godina “Sarajevskog procesa”

VIDEO INTERVJU / Edhem Bičakčić povodom 30 godina “Sarajevskog procesa”

Edhem Bičakčić – rođen 17.01.1952. godine u Sarajevu. Završio Prvu gimnaziju i Elektrotehnički fakultet u Sarajevu. U Sarajevskom procesu je osudjen na 7 godina jer je pročitao Islamsku deklaraciju Alije Izetbegovića.

Bio je Operativni inženjer u GP Bosna i Rukovodilac pogona u Libiji u GP Bosna, Generalni direktor Elektroprivrede BiH, Premijer Vlade FBiH, Direktor privatne kompanije. Bio je potpredsjednik SDA od 1994-2002. godine, poslanik u Parlamentu BiH od 1990-2000. godine, Predsjedavajući delegacije BiH u Vijeću Evrope u Strazburu od 1994-2000. godine, član Olimpijskog komiteta BiH od 1993-2000. godine, član Sabora IZ od 2003-2007. godine. Govori engleski jezik i pasivno francuski, turski i arapski.